Medarbetare

Advokat Lottie Adding
Lottie Adding studerade juridik vid Stockholms Universitet och blev jur kand 1994. Mellan åren 1994 och 2004 arbetade Lottie som biträdande jurist på advokatbyråer med humanjuridisk inriktning. Lottie blev advokat år 2004 och 2005 startade Lottie sin egen verksamhet, som idag har utvecklats till Adding Advice Advokatbyrå AB. Lottie Adding arbetar med brottmål och tar främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon arbetar även med familjerätt och personskadereglering. Lottie Adding åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål och asylärenden.

 

E-post: lottie@addingadvice.se Telefon: 08-473 72 09

lottie
Jur. kand. Nathalie Palm
Nathalie Palm har studerat juridik vid Stockholms Universitet samt även studerat vittnespsykologi och kriminologi. Nathalie skrev sitt examensarbete om DNA-bevisning i brottmål och praktiserade samtidigt vid Adding Advice Advokatbyrå. Sedan januari 2016 har Nathalie varit anställd på Adding Advice Advokatbyrå. Nathalie åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

 

E-post: nathalie@addingadvice.se Telefon: 08-473 72 09

Ninni proffe kopiera
Jur. kand. Therese Nilsson Menner
Therese Nilsson Menner har studerat juridik vid Uppsala Universitet samt läst kurser inom kriminologi och terrorism. Therese skrev sitt examensarbete om lagförslag inom terroristlagstiftning. Sedan april 2017 har Therese varit anställd på Adding Advice Advokatbyrå. Therese åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

 

E-post: therese@addingadvice.se Telefon: 08-473 72 09

 

 

Telefon: 08-473 72 07

Mobil: 076 710 13 91