Lottie Adding

Lottie Adding

Advokat

Lottie Adding studerade juridik vid Stockholms Universitet och blev jur kand 1994. Mellan åren 1994 och 2004 arbetade Lottie som biträdande jurist på advokatbyråer med humanjuridisk inriktning. Lottie blev advokat år 2004 och 2005 startade Lottie sin egen verksamhet, som idag har utvecklats till Adding Advice Advokatbyrå AB. Lottie Adding arbetar med brottmål och tar främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hon arbetar även med familjerätt och personskadereglering. Lottie Adding åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål och asylärenden.

E-post: lottie@addingadvice.se
Telefon: 08-473 72 09

Nathalie Palm

Nathalie Palm

Jur. kand.

Nathalie Palm har studerat juridik vid Stockholms Universitet samt även studerat vittnespsykologi och kriminologi. Nathalie skrev sitt examensarbete om DNA-bevisning i brottmål och praktiserade samtidigt vid Adding Advice Advokatbyrå. Nathalie har ett stort intresse och god erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Nathalie åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

E-post: nathalie@addingadvice.se
Telefon: 08-473 72 09

Michaela Nyqvist

Michaela Nyqvist

Jur. kand.

Michaela Nyqvist har studerat juridik vid Uppsala Universitet samt vid The University of Sheffield. Michaela skrev sitt examensarbete om riskbedömningen vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Michaela åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

E-post: michaela@addingadvice.se
Telefon: 08-473 72 09